Rahvamuusikatöötluste festival Folgi Krõmps 2019

Rahvamuusikatöötluste festival Folgi Krõmps toimub neljandat korda. Sel aastal kohtume 12.10.2019 Pärnu Muuseumis. Folgi Krõmps on suunatud koolinoortele, kes mängivad ansamblites ja soovivad proovida mängida rahvalikke pillilugusid ja laulda laule. Oodatud on tegutsevad kollektiivid, kui ka selleks ürituseks loodud ansamblid ja bändid. Oluline on, et esitusele tuleb rahvamuusika nii kuidas erinevad kollektiivid seda näevad, sidudes omanäoliste ja erinevate muusikastiilidega.

Igal ajastul on oma nägu ja andes võimaluse luua ja uueks renoveerida vana, võib uus nägu lüüa särama ja tuba saada rõõmsaid elamusi täis.

Festivali kontsert on avatud kõigile kuulajatele, huvilistele, osalistele. Oodatud on kavad kus esitusele tuleb Kohustuslik lugu  Pärnumaalt, iga kollektiiv võib tõlgendada ja seada seda lugu muusikaliselt endale omaseks.Teine lugu on vabal valikul eesti rahvamuusikal põhinev pillilugu, rahvalaul, tantsulugu või regilaul. Teemadering on vaba. Siiski on eriti oodatud lood, mis räägiksid oma kodukandi eluolust, muredest, rõõmudest, kõigest sellest, mis meid argi- ja pidupäevadel saadab ja elu elamisväärseks teeb.  
Sihtgrupiks: laste ja noorte huvigrupid, kes tegelevad pärimusmuusikaga ja selle edasi arendamisega, töötlustega.

Kontsert - konkursi Kohustuslik lugu 2019 Imelik koda on pärit Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest

Imelik-koda-tekst-Taivelt.png

Kohustusliku pala viisi käsikiri Eesti Rahvaluule Arhiivis Eesti Üliõpilaste Seltsi kogus, EÜS V 1255 (16)