Folgi Krõmps 2019. Auhinnad.

Festivalist võttis osa 7 ansamblit, nende seas nii tublid algajad pillimängu ja lauluga tegelevad ansamblid, kui ka  j  juba kõrgel tasemel tunnustatud neidude ansamblid. Auhindade jagamisel arvestati esituste kunstilist taset, saavutusi vastavalt esitajate vanusele ja kogemustele, samuti seda, et tegemist on laste- ja noortefestivaliga, millest osavõtjad loodetavasti saavad muusikaarmastuse ja -huvi kaasa kogu eluks. 

Peapreemia võitis ansambel Päikesekiired. 

Hinnati noorte esinejate mängulisust, laulurõõmu ja musikaalsust, mis andis esitatud lauludele veenvuse, soojuse ja sära. Leidlikud eakohased seaded vastasid laulude sisule ja iseloomule nii esitajate kui vaatajate-kuulajate jaoks. 

Eripreemia „Igal pillil oma roll“ sai Nõmme Pärimuskool. 

Märkimist vääris kõikide pillide kõlalise eripära esile toomine, nii et iga mängija sai anda võrselt olulise panuse. Samuti oli märgatav ansambli ühine huvi rahvamuusika vastu ja veenev esitus.

Eripreemia kiire arengu eest pälvis pillirühm Kitarr 2. 

Kaks aastat kitarri õppinud lapsed esitasid kaks sobivalt seatud pala, igaüks täitis oma osa artistlikult, nii et kujunes kaunis koosmäng.

Eripreemia heade seadete vilunud esituse eest sai ansambel M.U.S.A. 

Rõõmustav oli noore vokaalansambli suurepärane lauluoskus ja kooskõla, eri palade erinevad iseloomud olid hästi välja toodud.  

Eripreemia tervikliku kauni esituse eest võitis Marbuus. 

Varemgi silma paistnud laulu- ja keelpilliansambel Marbuus teeb kõrge tasemega nauditavat muusikat. Omatehtud isikupärases stiilis seaded kajastavad muusikalisi otsinguid ning näitavad väga head kõrva, laulu- ja mänguoskust ning tugevat ansamblitunnetust.  

Eripreemia rikkaliku mitmekülgsuse eest pälvis rühm Mai Maiad. 

Lasterühm laulis ja etendas väga toredalt ja leidlikult seatud lood, kus lisaks laulmisele oli pillimängu, tantsu kui näitlemist. 

Eripreemia kõige professionaalsema esituse eest sai Tähtihellad. 

Juba tuntud lauluansambel Tähtihellad - heade häälte ja kõrge vokaalkultuurga neidude rühm esitas huvitavad omatehtud seaded, kus kõrva paitas kunstiliselt küps esitus, eri meeleolud, eri tämbrid ja vahelduvad kooskõlad.  

Eriauhinda väärib kindlasti ka kõigi juhendajate töö!