PÄEVAK.
päävak tule välla,
vihmak mine üle
vii aga vihma Virumaale
saada sadu Saaremaale
annan sulle kakku
liha panen sisse
võid määrin pääle

loits/regilaul Karksist Helene Jõgilt

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kandle tegemine

Liilutame ja lailutame,
Liilutame linna viita.
Võtan tehja kannelita.
Kellest teen ma kannelit?
Vihterista, vahterista
Kellest teen ma kandle põhja?
Õunapuusta õige'esta.
Kellest teen ma kandle kaane?
Sarapuusta sirge'esta.
Kellest teen ma kandle vitsad?
Need teen lõhe lõualuusta.
Kellest teen ma kandle kaela?
Selle teen põdra põlveluusta.
Kellest teen ma kandle pulgad?
Need teen havi hammastesta.
Kellest teen ma kandle keeled?
Juukse'esta sirge'esta.
Sai see kannel valmissa
Otsisin ma mängijada,
Pöidla peale panejada,
Kannelille kargajada.
Ei saand maalta mängijada,
Pöidla peale panejada,
Kannelille kargajada.
Võtsin seada sõrmesida,
Peale panna pöidelida,
Läksin läbi Kulla õue
Kulla neiud kuulatama.
"Vat, kus lähvad vaesedlapsed
Üle õue õisatele,
Läbi laane laulde'essa.
Nõnda nutku neiu silmad,
Kui siin laulvad vaesedlapsed!"

(laulnud Hans Kull Uulu v.)
..............................................................................................................
Lase kiik käia! / Let the Cradle Rock!
Hällilaul
Eia, tuia, lase kiike käia!
Ää-tulla lasta! Tuli Muri vasta,
keppi kääs, kotti seljäs, suured tossud jalas.
Kuusalu 1938
********************************************************
Veere, veere, päevakene / Roll Along, Roll Dear Sun
Veere, veere, päevakene
Veere, veere, vetta mööda
Veere sinna kus so veli
Tsööri sinna kus so sõsar
Sääl sind hellalt hoiõtasse,
Kamalun sind kannetasse
Pandas padjule magama,
Rehe peale ringutama
Pardsi peale puhkamaie
Lase kaselatva mööda
Vaskest värävida mööda
Kullast kõrendita mööda
Hõbest tettu õrta mööda
Veere velle aida pääle
Tsõõri sõtse kirstu pääle
Velle aidan verevida
Sõtse kirstun kirivida
Viljandi 1879, Rõngu 1890, Tarvastu 1893 jm

************************************************************
Tee ilu
Lähme, hellad, käime, kullad,
lähme tehtud tieda mööda,
raiutud radasid mööda,
kust on enne orjad käinud,
orjad käinud, härjad läinud,
orjad käinud õhta-ani,
vaimu-lapsed valge-eni.
Hulk siit läinud uhke-eida,
mõni rida rikka-aida,
paar läind peretütterida
Ei need teinud teeiluda,
teeiluda, maamõnuda,
metsa kõrge puu kõmada.
Meie kaksi vaesta lasta,
meie teeme teeiluda,
teeiluda, maamõnuda,
metsa kõrge puu kõmada,
laia välja laulusida.
Et see tee ei teota meida,
väli laia laida meida,
metsa kõrge puu kõnele.
Originaal: "Tee ilu"
Üles kirjutatud Peetri kihelkonnas Järvamaal