tutvustus

Huvikool ModeRato(HKMR)on  Pärnu linnas tegutsev huvikool, mis sai alguse 2008.a huviringide tegevusega.

Koolitusluba alates 11.nov 2010.

Hetkel kehtivad koolitusload 106165, 106166, 106167,106164 HTM.

Huvikoolis õppijate koolituskulud kuuluvad vastavalt tulumaksuseadusele mahaarvamisele deklaratsiooni esitamisel.

Huvikool ModeRato korraldab Pärnu linnas ja maakonnas mitmeid laste ja koolinoorte üritusi:  solistikonkurss Helisev Hääl; Rahvamuusikatöötluste festival Folgi Krõmps; Laste ja noorte Rahvamuusika laager.