Pernu Läte on Pärnus tegutsev pärimusmuusikaansambel, kelle repertuaaris on regilaulud, nende töötlused ja pillilood nii Eestist kui ka mujalt. Pernu Läte on alustanud oma tegevust 2005 a. novembris.
Tegutsema on ajendanud soov tegeleda pärimusmuusikaga ja seda teistega jagada, pillimängu ja laulu on kaasatud oma lapsed ja ka Häädemeeste ja Pärnu - Jaagupi Muusikakooli õpilased, lootes, pakkuda välja alternatiivi muusikaga tegelemiseks.

Pärimusmuusikaansambel Pernu Läte on pereansambel, milles on osalenud läbi aegade erinevad pereliikmed. Praeguse põhituumiku moodustavad Reine akordionil, Margrit väikekannel, plokkflööt;  Raido  kontrabass; Mirtel Katrina Viiul; Marten Andreas tśello; Kätlin, Mirjam viiul ja laul. Vajadusel kaasatakse ka teisi pille näiteks ukulelet ja parmupilli ning torupilli. Pernu Läte mängib erinevaid rahvamuusika töötlusi, kuid aegajalt võib pereansamblit kuulda mängimas ka autoriloomingut, mis on koosseisu liikmeid mingil moel kõnetanud.

Muusikat teeme iseenda rõõmuks ning loodame, et see meeldib ka teistele.

 

 Repertuaar: A/E/S

Kontaktisik: Reine Niin

55988836

 e-post: reineniin@gmail.com